Współpraca z rodzicami

Strona główna / Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami:

•    bieżące omawianie funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej
•    spotkania integracyjne (Jasełka, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka)
•    zebrania z rodzicami
•    spotkania indywidualne w przypadku zasygnalizowanej potrzeby
•    warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców