Metodyka

Strona główna / Metodyka

Metodyka zajęć w żłobku

Zajęcia głównie na bazie osłuchowej: muzyka poważna, relaksacyjna podczas snu, piosenki przedszkolne, dyskotekowe, słuchanie bajek, oglądanie pierwszych książeczek dla maluszków. Zabawa w grupie z zabawkami: nauka dzielenia się zabawką, umiejętność przebywania w grupie rówieśniczej, stymulacja rozwoju odruchów niemowlęcych.
Nabywanie umiejętności komunikacji i socjalizacja w grupie.

Metodyka w przedszkolu

Stosowane metody pracy z dziećmi:

 • metoda projektów badawczych,
 • elementy metody pedagogiki zabawy wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza” (oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej, łączy w sobie w szczególności ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze)
 • elementy metody P. Dennisona (ukierunkowana na ćwiczenie obu półkul mózgowych, oparta przede wszystkim na ruchach naprzemiennych)
 • elementy metody W. Sharbone „Ruch rozwijający”(oparta na kontakcie z drugim człowiekiem i otoczeniem, rozwija sprawność fizyczną)
 • Wprowadzanie elementów programu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej- Dziecięca matematyka oraz program autorski zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji- Matematyka dla najmłodszych- Monika Piasko
 • technika origami.

W naszej pracy z dziećmi chcemy zwrócić uwagę na:

 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • rozwijanie u dzieci samodzielności i odpowiedzialności,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych (ja-ty-my),
 • rozwijanie umiejętności społecznych w tym rozwiązywanie konfliktów,
 • rozwijanie umiejętności aktywnego i uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
 • możliwości twórczego działania i aktywnego poznawania świata
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w grupach przedszkolnych, na placu zabaw i podczas wycieczek.

Plan pracy na ten rok:

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy program w oparciu o pakiet „Kolekcja przedszkolaka” Wydawnictwa Nowa Era. Seria zabiera dzieci w fascynującą podróż przez żywioły – ziemię, ogień, wodę i powietrze – oraz ich różne oblicza wyrażane barwami, emocjami, skojarzeniami, porami roku. Poszczególne zabawy i ćwiczenia zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, która ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności … ponieważ najlepiej pamiętamy to co sami doświadczamy i przeżywamy.

Planujemy również prowadzić zajęcia wg stałego schematu:

 • zajęcia kulinarne,
 • eksperymenty,
 • rysowanie do bajek i baśni,
 • zabawy konstuktywne
 • realizacja i kontynuacja zajęć językowych, sportowych, muzycznych zawartych w tygodniowym harmonogramie

Problematyka zajęć jaką chcemy podjąć w tym roku:

Wychowanie patriotyczne

 • poznawanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami narodowymi i religijnymi,
 • poznawanie historii Piaseczna, Warszawy i Polski, rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym,
 • odwiedzanie miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy,
 • poznawanie tradycji i kultury różnych miast i regionów w naszym kraju, m.in. historia miasta, gwara, strój regionalny.

Spotkania z literaturą:

 • czytanie bajek, baśni i legend,
 • rysowanie do bajek, baśni i legend.

Problematyka ekologiczna:

 • udział w akcji „sprzątanie świata”,
 • segregacja śmieci,
 • dbanie o rośliny w najbliższym otoczeniu, sadzenie i obserwacja roślin np. fasola,
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie,
 • dostrzeganie wartości piękna przyrody w naturze i literaturze,
 • wycieczki po najbliższej okolicy,
 • czytanie opowiadań związanych między innymi z porami roku

W ramach zajęć. cyklicznych zmierzamy realizować zadania wyznaczone przez Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego prowadzące do:

 1. Kształtowania umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 3. Wdrażania dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 4. Nabywania umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.
 5. Zainteresowania dzieci malarstwem, rzeźbą.
 6. Doskonalenia sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 7. Poznawanie przez dzieci kultury innego kraju.
 8. Doświadczenia przez dzieci kontaktu z rówieśnikami z innego kraju, nabywania przekonania, że wszyscy ludzie mają równe prawa.