Dzień w żłobku

Strona główna / Dzień w żłobku

Plan dnia w żłobku – Misie

6.30 - 8.30

Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, muzykoterapia

8.30 - 9.00

Śniadanie, toaleta i zabiegi higieniczne

9.00 - 10.30

Zabawy tematyczne w sali/ zabawy na placu zabaw, zabiegi higieniczne

10.30 - 11.00

Obiad (zupa)

11.30 - 13.30

Drzemka przy muzyce relaksacyjnej

13.30 - 14.00

Obiad (II danie)

14.00 - 15.30

Zabawy dowolne i zabawy przy muzyce

15.30 - 16.00

Podwieczorek

18.00

Kolacja

16.00 - 19.00

Zabawy tematyczne, manipulacyjne, odbieranie dzieci przez rodziców

Plan dnia w żłobku – Kubusie Puchatki

6.30 - 8.30

Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, muzykoterapia

7.00 - 8.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry, układanki dydaktyczne przy stolikach, zabawy ruchowe przy muzyce, utrwalanie materiału z poprzedniego dnia

8.30 - 8.45

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.45 - 9.10

ŚNIADANIE, mycie zębów

9.10 - 10.30

Zajęcia programowe z całą grupą (zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć), zajęcia i zabawy rozwijające twórczą aktywność dzieci, spacer zabawy w ogrodzie, 10.50 – 10.30 – 10.45 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

10.45 - 11.30

OBIAD zupa

11.30 - 13.30

Leżakowanie

13.45 - 14.30

OBIAD II danie

14.30 - 15.45

Utrwalanie poznanego materiału, gry, zabawy, praca indywidualna z dzieckiem – wyrównywanie różnic rozwojowych, zabawy tematyczne, zabawy dydaktyczne, ruchowe (na sali i świeżym powietrzu)

15.45 - 16.00

PODWIECZOREK

16.00 - 17.30

Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu

18.00

KOLACJA

18.00 - 19.00

Rozchodzenie się dzieci do domu