Kadra

Kadra Przedszkola i Żłobka Niepublicznego BRZDĄC w Piasecznie Kadra Przedszkola i Żłobka Niepublicznego BRZDĄC w Piasecznie

Naszą kadrę pedagogiczną stanowią pełne pasji panie, które zapewniają dzieciom profesjonalną i troskliwą opiekę wychowawczą i edukacyjną. W trosce o prawidłowy rozwój Brzdąców, ciągle się dokształcają. Na swoim koncie mają m.in. następujące kursy i szkolenia:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Szkolenie z Neuropedagogicznego wsparcia rozwoju psychoruchowego dzieci przedszkolnych
 • Kurs z Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denisona (tzw. Gimnastyka mózgu)
 • Szkolenie z terapii ręki
 • Szkolenie z Makatonu
 • Warsztat Treningu Interpersonalnego
 • Szkolenie z zakresu kreatywnej pracy z grupą i rozwijania ekspresji twórczej dzieci
 • Szkolenie z zakresu Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych ZadańDyrekcja
 • Szkolenie z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień)
 • Szkolenie: „Trudne zachowania dziecka – jak przeciwdziałać i skutecznie interweniować”
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Autyzm. Interakcje-porozumienie-dialog
 • Autyzm. Zespól Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
 • Jak pracować z dzieckiem autystycznym w przedszkolu?

Dyrektor i właściciel niepublicznego żłobka i przedszkola BRZDĄC mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu placówkami edukacyjnymi

Kierownik placówki, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Żłobek

Przedszkole