Możliwość terapii

Strona główna / Możliwość terapii

Szczegółowych informacji o możliwościach terpaii w żłobku i przedszkolu BRZDĄC udziela dyrektor placówki – Małgorzata Żero.

W ramach stałych opłat za żłobek, raz w miesiącu oraz podczas doraźnej konieczności prowadzone są profilaktyczne badania lekarskie dzieci.
Dla zainteresowanych rodziców organizujemy indywidualne konsultacje w zakresie
opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej i pedagogicznej.
Konsultacje neurologiczne prowadzi pan dr Grzegorz Sikorski (możliwość kontaktu za pośrednictwem przedszkola)

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

W żłobku i przedszkolu BRZDĄC dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają ustalane indywidualnie zajęcia  typu:
•    Integracja sensoryczna,
•    zajęcia logopedyczne,
•    pedagogiczną terapię zajęciową
zajęcia z psychologiem (zajęcia indywidualne i grupy terapeutyczne)Zajęcia prowadzone w ramach opłaty za czesne.

Dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju mają możliwość skorzystania z terapii NDT-bobath i rehabilitacji.
BRZDĄC współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Terapie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzone przez wykwalifikowanych, a także certyfikowanych terapeutów i rehabilitantów.

Dzieci bez orzeczeń

Dzieci bez orzeczeń, a u których po konsultacjach z terapeutami  zachodzi potrzeba pomocy, mogą również korzystać z zajęć indywidualnych za odpłatnością.

  • mgr Monika Grzywka– integracja sensoryczna
  • mgr Joanna Żmudzka – logopedia
  • mgr Katarzyna Kołodziejska – terapia pedagogiczna
  • mgr Agnieszka Piekarska-Cićwierz – konsultacje psychologiczne