Kadra

Kadra Przedszkola i Żłobka Niepublicznego BRZDĄC w Piasecznie Kadra Przedszkola i Żłobka Niepublicznego BRZDĄC w Piasecznie

Naszą kadrę pedagogiczną stanowią pełne pasji panie, które zapewniają dzieciom profesjonalną i troskliwą opiekę wychowawczą i edukacyjną. W trosce o prawidłowy rozwój Brzdąców, ciągle się dokształcają. Na swoim koncie mają m.in. następujące kursy i szkolenia:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Szkolenie z Neuropedagogicznego wsparcia rozwoju psychoruchowego dzieci przedszkolnych
 • Kurs z Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denisona (tzw. Gimnastyka mózgu)
 • Szkolenie z terapii ręki
 • Szkolenie z Makatonu
 • Warsztat Treningu Interpersonalnego
 • Szkolenie z zakresu kreatywnej pracy z grupą i rozwijania ekspresji twórczej dzieci
 • Szkolenie z zakresu Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych ZadańDyrekcja
 • Szkolenie z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień)
 • Szkolenie: „Trudne zachowania dziecka – jak przeciwdziałać i skutecznie interweniować”
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Autyzm. Interakcje-porozumienie-dialog
 • Autyzm. Zespól Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
 • Jak pracować z dzieckiem autystycznym w przedszkolu?

Małgorzata Żero

Dyrektor i właściciel niepublicznego żłobka i przedszkola BRZDĄC
mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu placówkami edukacyjnymi

Katarzyna Kołodziejska

Kierownik placówki, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Żłobek

Aneta Zdrojek – opiekunka

Beata Nowakowska – opiekunka

Elżbieta Rosłon – opiekunka

Sylwia Górajczyk – wychowawca

Patrycja Zielińska – opiekunka

Beata Gorbaczuk – opiekunka

Agnieszka Matulka – opiekunka

Agnieszka Rutkowska – opiekunka

Małgorzata Szymańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego z elementami terapii pedagogicznej

Przedszkole

Paulina Majszczyk – mgr turystyki i sportu, nuczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną

Anita Widanka – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Edyta Puc – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Grzywka – mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta SI

Karolina Słomińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną

Natalia Guss-Michalska – nauczyciel wspierający

Agnieszka Gotchold – pomoc nauczyciela

Kuchnia

Marzena Górska – kucharz

Maria Partyka – pomoc kucharza, pomoc nauczyciela