Zajęcia cykliczne

Strona główna / Zajęcia cykliczne

terapia-pedagogicznaZajęcia ukierunkowane są na pomoc w kształtowaniu i osiągnięciu gotowości szkolnej dzieci wolniej rozwijających się, doświadczających trudności edukacyjnych. Obejmują ćwiczenia m.in. z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-słuchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Dla każdego dziecka tworzone są indywidualne programy terapeutyczne z uwzględnieniem wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego jak i diagnostyki funkcjonalnej wykonanej w przedszkolu. Zajęcia mają charakter indywidualny.

Prowadzące: Katarzyna Kołodziejska, Karolina Słomińska, Justyna Gładecka

logopedaWiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy – jest to również czas w którym najlepiej kształtować poprawę komunikacji werbalnej i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Dlatego w naszym przedszkolu terapią logopedyczną objęte są dzieci już od 3 roku życia.

Zajęcia indywidualne: poniedziałek, środa

Prowadząca: Joanna Żmudzka

integracja-sensorycznaZajęcia SI mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Zajęcia prowadzone są w gabinecie SI znajdującym się na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej NEUROLANDIA. Indywidualne plany terapii układane są na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wywiadu z rodzicami, testów i obserwacji dziecka.

Zajęcia indywidualne: wtorek, czwartek

Prowadząca: Monika Grzywka

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka. Zajęcia mają na celu przede wszystkim rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Poprzez zabawę dzieci uczą się rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczą się wyrażać je w sposób właściwy i bezpieczny, pokonywać trudności i akceptować zasady życia społecznego. Nasza pani psycholog prowadzi konsultacje z nauczycielami i rodzicami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.

Zajęcia indywidualne: poniedziałek

Prowadząca: Agnieszka Ciećwierz-Piekarska

 

taniec-sportowyZajęcia prowadzone są przy muzyce, w formie zabawy połączonej z prostymi elementami tańca i ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. Dzieci uczą się podstawowych kroków i technik tanecznych. Zajęcia rozwijają: koordynację ruchową, gibkość, szybkość, dynamikę i siłę. Zajęcia prowadzi pani Ewelina Zaradkiewicz – absolwentka fizjoterapii na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego i instruktorka tańca hip-hop z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

1 raz w tygodniu (poniedziałek)

Prowadząca: Ewelina Zaradkiewicz

jezyk_angielskiGłównym założeniem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę. Zajęcia prowadzone są przez zróżnicowaną formę aktywności. Już 2-latki osłuchują się z językiem oraz poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą wierszyków, gier, rymowanek, zabaw i piosenek. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela filologii angielskiej – panią Agatę Fenik.

2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek)

Prowadząca: Agata Fenik

kicboxingZajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, pozwalają na rozwój sprawności, wytrzymałości, gibkości i koordynacji ciała. Kickboxing jest, świetną formą rekreacji ruchowej i rywalizacji. Pozwala on dzieciom nabrać wiary we własne możliwości i pewności siebie. Dzieci trenują formułę semi-contakt, która jest dla nich całkowicie bezpieczna. Treningi prowadzi wielokrotny medalista Pucharu Świata i Mistrz Polski w kickboxingu – Tomasz Bąk.

1 raz w tygodniu (wtorek)

Prowadzący: Tomasz Bąk

KUCYKI W PRZEDSZKOLU

Raz w miesiącu goszczą u nas kucyki z Akademii Kucania. Wizyty koników w przedszkolu sprawiają dzieciom ogromną radość. Instruktorzy opowiadają dzieciom jak konie żyją, co jedzą i jak należy się w ich obecności zachowywać. Gwoździem programu są przejażdżki na kucykach podczas których, starsze dzieci mogą wykonywać różne ćwiczenia.

wycieczki Udział w zajęciach okolicznościowych planowanych.
Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne.
Wizyty ciekawych gości.
Wycieczki
Imprezy okolicznościowe